Hva utbetales når?

Persontilskudd år 1, asylnorsktilskudd og kulturtilskudd

Persontilskudd for år 1, tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak (asylnorsktilskudd) og tilskudd til opplæring i norsk kultur og norske verdier (kulturtilskudd) utbetales kvartalsvis etter at personer kommer inn i målgruppen for de ulike ordningene.

Status for utbetaling:

Persontilskudd og asylnorsktilskudd for 4. kvartal 2016 som skulle blitt utbetalt medio februar 2017 er dessverre forsinket. Forsinkelsen skyldes problemer knyttet til utbetaling til sammenslåtte kommuner. IMDi tar sikte på at utbetalingen vil skje i løpet av uke 9.

Kulturtilskudd utbetales tidligst for 1. kvartal 2017, dvs. medio mai 2017.

Persontilskudd år 2 og år 3

Persontilskudd år 2 og år 3 for 2017 utbetales i sin helhet.

Status for utbetaling:

Tiskuddene som skulle blitt utbetalt medio februar 2017 er dessverre forsinket. Forsinkelsen skyldes problemer knyttet til utbetaling til sammenslåtte kommuner. IMDi tar sikte på at utbetalingen vil skje i løpet av uke 9.

Hva må kommunen gjøre for å få utbetalt tilskudd?

Kommunen trenger ikke å søke om tilskuddene – IMDi utbetaler dem automatisk til kommunene på bagrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

Kommuner som tilbyr opplæring for asylsøkere i mottak, må imidlertid registrere dette i Nasjonalt introduksjonsregister for å få utbetalt tilskudd. Hvis kommunen mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om opplæringen. 

Automatisk korrigering ved flytting

Hvis personer som utløser persontilskudd eller asylnorsktilskudd flytter til en annen kommune, deler IMDi utbetalingene mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune.

Korrigeringer for kommunen vil skje ved den første utbetalingsrunde der kommunen totalt mottar et positivt tilskuddsbeløp for henholdsvis asylnorsktilskudd og persontilskudd (år 1, 2 og 3 beregnet samlet). 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss via IMDinett-support.

For mer informasjon om ordningene og om tildelingsregler se: