Hva utbetales når?

Grunntilskudd

Grunntilskudd for 2016 ble utbetalt medio oktober.

En feil har ført til at kommuner som ikke har mottatt grunntilskudd likevel har mottatt tilskuddsbrev.

Persontilskudd år 1 og asylnorsktilskudd

Persontilskudd for år 1 og tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak (asylnorsktilskudd) utbetales kvartalsvis etter at personer kommer inn i målgruppen for de ulike ordningene.

Tilskuddene for 1., 2. og 3. kvartal 2016 er utbetalt. Tilskuddene for 4. kvartal utbetales medio februar 2017.

Persontilskudd år 2 og år 3

Persontilskudd år 2 og år 3 for 2016 ble utbetalt medio mars.

I noen av tilskuddsbrevene kommunene mottok med utbetalingen i mars, står det feil tilskuddsår; Utbetalingen gjelder for tilskuddsår 2016, og ikke for 2015.

Automatisk korrigering ved flytting

Hvis personer som utløser persontilskudd eller asylnorsktilskudd flytter til en annen kommune, deler IMDi utbetalingene mellom fraflyttings- og tilflyttingskommune. Korrigeringer for kommunen vil skje ved den første utbetalingsrunde der kommunen totalt mottar et positivt tilskuddsbeløp for henholdsvis asylnorsktilskudd og persontilskudd (år 1, 2 og 3 beregnet samlet). 

Feilaktig utbetalt tilskudd

Vi gjør oppmerksom på at feil knyttet til manglende oppdatering av adresse i NIR, kan føre til at persontilskudd blir utbetalt til feil kommune. Ved slike tilfeller kan du sende inn supportsak til IMDinett-support.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss via IMDinett-support.

Se også rundskriv 04/2016 om norsktilskudd for mer informasjon om ordningene og om tildelingsregler.