Gå til forsiden Gå til støttemeny Gå til søk Gå til innholdsmeny Gå til innhold
 

Røde Kors' leksehjelp for voksne innvandrere i introduksjonsordningen

Røde Kors har god erfaring fra leksehjelp for barn og unge. Samtidig meldte mange av Røde Kors' lokalforeninger at også nybosatte flyktningene trengte hjelp i norsk utover den undervisningen de fikk på introduksjonskurset. Slik oppstod ideen om å starte en ”leksehjelp” rettet spesielt mot denne gruppen.

De frivillige bistår deltagerne hovedsakelig med norskstudiene. For å lære seg norsk dagligtale er det nødvendig å bruke språket aktivt – også utenfor klasserommet.

Hos Leksehjelpen får nybosatte øvd seg på norsk i en uformell atmosfære. Leksehjelpen kan bestå av både gruppediskusjoner og oppgaveløsing. Deltagere blir også kjent med mennesker fra lokalsamfunnet og får tilbud om å delta på og bidra til ulike aktiviteter i regi av Røde Kors.

Viktige elementer i leksehjelpaktiviteten

  • Mindre grupper

Røde Kors har vært opptatt av at leksehjelpen skal være et kvalitetssikret lavterskeltilbud. Selv om noen kommuner har ønsket store leksehjelpgrupper, har det vært viktigst for Røde Kors å sørge for at man utvikler bærekraftige og forsvarlige aktiviteter og at man har tilstrekkelig antall frivillige i forhold til deltagere.

Leksehjelpaktiviteten kan ta mange former, men i hovedsak er det snakk om en lite gruppe (6-8) engasjerte frivillige, gjerne med pedagogisk bakgrunn, som stiller opp for en mindre gruppe nybosatte flyktninger (10-20) på et fast tidspunk over 6-12 måneder.

  • Lokale behov

Leksehjelpen for voksne har utviklet seg i ulike retninger, avhengig av ressurser og interesser på lokalt plan. Lokalforeninger har utviklet arbeidsformer og metoder i henhold til lokale behov, noe Røde Kors mener er positivt. Det er viktig å være lydhøre ovenfor deltagernes ønsker og kunnskapsnivå.

I noen kommuner, som for eksempel i Steinkjer, har man bevisst valgt å avgrense leksehjelpen til en liten gruppe kvinnelige deltagere fra introduksjonsprogrammet for å bygge tillit og vennskap mellom deltagerne. I andre kommuner har leksehjelpen fokusert på ulike temaer som deltagerne ønsker å få mer informasjon om; utdanning, førerkort, jobbsøking osv. I Trondheim Røde Kors har man erfart at leksehjelpdeltagere har stor interesse av språktrening og man har tilpasset aktiviteten deretter.

For at aktiviteten skal oppleves som meningsfull for den enkelte deltager er det viktig å tilby tilrettelagte og tilpassede aktiviteter. Dette har Røde Kors fokusert på i flere lokalforeninger.

  • Engasjement og deltagelse

Røde Kors ønsker også å bruke leksehjelpen som en ”inngangsport” der deltagerne kan bli kjent med organisasjonen og få tilbud om å delta på andre aktiviteter i lokalmiljøet.

  • På deltagernes premisser

Tid og sted er viktige faktorer som kan avgjøre om en aktivitet blir vellykket eller ikke. Mange lokalforeninger har jobbet hardt for å finne et tidspunkt som er beleilig både for deltagere og frivillige og dette er en stadig utfordring. I Kongsberg har man holdt leksehjelpen på Kongsberg norsksenter, noe som har gjort tilbudet lett tilgjengelig for de som studerer der. Andre har passet på at tilbudet gis før barn skal hentes i barnehage og skole, slik at foreldre ikke forhindres fra å delta.

  • Godt samarbeid på tvers av institusjoner og organisasjoner

Prosjekter som fungerer bra har gjerne et godt samarbeid med voksenopplæring, kommune og andre relevante institusjoner i lokalmiljøet. Lokalforeninger trenger ikke nødvendigvis å samarbeide med de samme institusjonene over hele landet, da man må ta hensyn til lokale forhold og ressurser.

Det er likevel viktig å samarbeide med relevante lokale partnere slik at man får tilgang på deltagere og kan informere om de aktivitetstilbudene man har. Det er også positivt at kommuner har inngått avtaler med Røde Kors' lokalforeninger med et langtidsperspektiv. Dette skaper bærekraft og forutsigbarhet for alle parter og bidrar til å styrke kvaliteten i aktiviteter som leksehjelp.

Resultater

Tilbakemeldinger fra deltagere og voksenopplæring viser at tilbudet om leksehjelp blir satt stor pris på. Harstad Røde Kors melder om at tilbakemelding fra skolen og voksenopplæringa var god. Skolene har merket fremgang blant de elevene som gikk på Leksehjelp i forhold til de som ikke benyttet seg av tilbudet. Deltagere har også uttrykt at dette er et positivt tiltak som ikke bare hjelper dem med norskferdighetene, men også å bli bedre kjent med lokalmiljøet.

Mange opplever det også som positivt at de kan øve seg på dialekt i leksehjelpen, noe de ikke alltid får muligheten til i norskundervisningen. En deltager i Trondheim Røde Kors uttalte: ”Jeg studerer norsk på både NTNU og Evo, men jeg merker at jeg er nødt til å praktisere det i tillegg for å lære det best mulig. Samtidig er det kjekt å høre og snakke dialekt. På skolen lærer vi jo bokmål, og det er noe helt annet enn trøndersk. Leksehjelpen er et kjempebra virkemiddel for å lære språket godt.”

Røde Kors ser også at deltagere på Leksehjelp deltar på andre aktiviteter innenfor organisasjonen, som turgrupper og håndarbeidsgrupper. Flere barn av leksehjelpdeltagere har også blitt med i Barnas Røde Kors.

Sist oppdatert 13.02.2012 

Publisert 13.02.2012 

Tips en venn om denne saken