Tittel

Assisterende direktør

Telefon

+47 41 52 53 14

Enhet

Direktørens stab

Bjørn Holden