Tittel

Regiondirektør

Telefon

+47 91 76 00 20

Enhet

IMDi Midt

Rune S. Foss