Teksten er utformet slik at det skal være lettere for deltakeren å forstå regler for fravær og permisjon.

Arabiskburmesiskengelskfarsikarennorskrussisksomalitigrinjauigur