Eksempler på ulike typer aktiviteter og kurs

Aktiviteter kan organiseres som kurs, sommerskole, temakvelder, samtalegrupper, kvinnegrupper, familiegrupper blant annet. Dette kan være en fin andledning for å informere om temaer som arbeidsliv, fritidsaktiviteter og bruk av nærmiljøet. 

Det er mer vanlig å bruke språkhjelpere til denne type aktiviteter enn kvalifiserte tolker. Språkhjelpere koster mindre og finnes gjerne i lokalmiljøet fra før, og har ofte selv en flyktning- innvandrebakgrunn.

Vox har laget en veileder for de som ønsker å bli språkhjelpere (pdf).

Bruk lokale ressurser og frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan tilby aktiviteter for flyktninger som kan inngå i et introduksjonsprogram. Aktiviteter som leksehjelp og flyktninguide er mye brukt, men dette er også en anledning til å bruke lokale ressurser og tilpasse aktivitetene til lokale forhold.  

Eksempler på aktiviteter, kurs og aktuelle samarbeidspartnere
AktivitetSamarbeidspartner
Helse, kosthold og ernæring Helsestasjon, helsesøster, kommunelege
Fysisk aktivitet Idrettslag, friluftsforbundet
Leksehjelp Røde kors
Norsktrening og språkkafe Biblioteket, frivillige organisasjoner. Vox har utarbeidet materiell for de som ønsker å være norsktrenere.
Flyktningguide Røde kors
Andre lokale tilbud Lokale ressurspersoner, kulturliv, trossamfunn
Familieveiledningsprogram (ICDP) Kurs på foreldrenes morsmål med en veileder fra samme språkgruppe og en faglig veileder. Veilederene må være sertifiserte i ICDP-programmet
Førstehjelpskurs Røde kors, eller private tilbydere
Trafikalt grunnkurs Trafikkskolene
Arbeidslivskurs Pensjonistforening, fagforeningen, kommunens egen ansatte med ulik yrkesbakgrunn, eller eksterne tilbydere eller andre kommuner
Kurs i personlig økonomi NAV eller eksterne tilbydere
Helsekurs I Rælingen har de obligatoriske helsekurs som en del av programmet
Boligskole Husbanken