Det finnes få tilbud om etablereropplæring spesifikt for innvandrere, men IMDi har en tilskuddsordning til etablererveiledning for innvandrere. Kommuner og fylkeskommuner kan søke støtte til å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring slik at det ivaretar innvandreres særlige utfordringer og behov.

Du kan søke om tilskudd til etablereropplæring innen 7. februar 2017.