Foreldreskap og negativ sosial kontroll

IMDi inviterer til en viktig samtale om minoritetsfamilier og foreldre som navigerer mellom positiv og negativ sosial kontroll.

Sist oppdatert: 5. juli 2024

Tidspunkt

15. august 2024 13.30-14.20 Legg i kalender

Sted

Lille Andevinge, Arendal

Arrangør

IMDi

Vi står overfor et samfunnsproblem der negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap, begrenser friheten til barn og unge i Norge. Den sosiale kontrollen blir negativ når ungdom ikke får delta i sosiale aktiviteter og opplever utilbørlig press, trusler eller tvang.

Hvordan kan foreldre navigere mellom ønsket om å opprettholde egne verdier og kultur og behovet for å tilpasse seg et liberalt og sekulært samfunn?
I rapporten Sosial kontroll og integrasjon, har forskere fra Fafo tatt for seg betydningen av foreldres involvering og restriksjoner i ungdomstiden for integreringsutfall i overgangen til voksenlivet.

Foreldreinvolvering sammenfaller med positive integreringsutfall i overgangen til voksenlivet, inkludert fullføring av videregående skole, overgang til høyere utdanning og mindre bruk av sosialhjelp. Strenge foreldrerestriksjoner sammenfaller derimot med et negativt utfall på de samme indikatorene.
Med innsikt fra forskning, hjelpeapparat og berørte miljøer, vil vi se på utbredelse, hvem som rammes, og utforske årsaker og konsekvenser av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Vi spør:

  • Kan økt dialog med foreldre være en del av løsningen? Og hvordan kan vi legge til rette for den gode foreldreinvolveringen for å fremme bedre integrering?
  • På hvilken måte kan frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn være aktive medspillere?

Bli med på en engasjerende samtale der vi sammen søker løsninger for å sikre alle barn og unges rett til frihet og trygghet.

Moderator

Kadafi Zaman, reporter TV 2

Medvirkende

  • Beret Bråten, Fafo
  • Kadra Yusuf, journalist og forfatter
  • Arshad Jamil, Styremedlem og dialogansvarlig, Muslimsk Dialognettverk
  • Linda Noor, daglig leder, Minotenk
  • Terje Bjøranger, politiadvokat og forfatter, Kripos
  • Libe Rieber-Mohn, divisjonsdirektør DMF, IMDi

Les mer om dette arrangementet i programoversikten på Arendalsukas nettsider.

Følg arrangementet direkte

Arrangementet skal strømmes. Lenke kommer. 

Fant du det du lette etter?