IMDi på Arendalsuka 2024

IMDi setter to viktige temaer på agendaen; integrering av ukrainere gjennom arbeid og utdanning og negativ sosial kontroll og foreldreskap.

Sist oppdatert: 11. juli 2024

Gjennom egne arrangementer og tilstedeværelse under uka, vil vi bidra til en opplyst debatt og rette søkelys på aktuell tematikk på integrerings- og mangfoldsfeltet. Vi spør blant annet:

  • Er det match mellom behovet for arbeidskraft og flyktningers medbrakte kompetanse?  
  • Hvordan navigerer foreldre med minoritetsbakgrunn mellom positiv involvering og negativ sosial kontroll?

I egen regi og i samarbeid med andre aktører, inviterer vi til interessante samtaler med spennende gjester. 

Fra skolebenk til lønnsslipp - hva skal til for at flere ukrainere får jobb?  

Norske myndigheter er tydelige. Ukrainere kan ikke vente på drømmejobben, men må komme seg raskt i arbeid. Mange takker ja til tilbud om korte arbeidsrettede introduksjonsprogram og norskopplæring. Men er introduksjonsprogrammet tilstrekkelig for at ukrainere lykkes i norsk arbeids- og samfunnsliv? 

Hva trenger egentlig det norske samfunnet og arbeidsmarkedet? Og hva trenger ukrainere?  HK-dir og IMDi vil sammen med NAV, forskere og arbeidsgivere – og ukrainere selv- diskutere hva som skal til for å lykkes, og hva som skjer hvis det blir fred i Ukraina. 

Onsdag 14. august: Hjertekammeret kl.10.00-11.00

Kadafi Zaman (reporter TV 2), Anne Cecilie Kaltenborn (adm.dir. for Service og handel i NHO), Bernt G Apeland (leder for Virke), Guri Tyldum (forsker i Fafo), Sveinung Skule (direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), Libe Rieber Mohn (direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), Hans Christian Holte (direktør i NAV).

Les mer i Arendalsukas program

Folk møter folk - et dialogmøte

Deltakere ved Arendal Voksenopplæring møter mer eller mindre kjente personer i lederposisjoner i offentlig, privat og frivillig sektor. De møtes til en samtale i øyehøyde. Dialogmetoden har en tydelig ledelse og beskrives som "en vennlig øvelse i inkludering som bygger byen, bygda og broer mellom mennesker". 

Onsdag 14.august: Møllers Asyl kl. 15.30-17.00

Libe Rieber-Mohn (direktør IMDi), Hans Christian Holte (direktør NAV), Kjersti Fløgstad (direktør for Nobels Fredssenter), Gro Tjore (assisterende direktør i HK-dir og president for Academic Cooperation Association), Hege Nilsen (direktør for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet), Mina Gerhardsen (Barneombud), Margrethe Sunde (president i Hovedorganisasjonen Virke), Henriette Killi Westhrin (generalsekretær i Redd Barna), Benedicte Bjørnland (politidirektør), John Peder Egenes (generalsekretær i Amnesty).

Les mer i Arendalsukas program

Foreldreskap i minoritetsfamilier - å navigere mellom positiv og negativ sosial kontroll

Vi står overfor et samfunnsproblem der negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap, begrenser friheten til barn og unge i Norge. Den sosiale kontrollen blir negativ når ungdom ikke får delta i sosiale aktiviteter og opplever utilbørlig press, trusler eller tvang.

Hvordan kan foreldre navigere mellom ønsket om å opprettholde egne verdier og kultur og behovet for å tilpasse seg et liberalt og sekulært samfunn?

Med innsikt fra forskning, hjelpeapparat og berørte miljøer, vil vi se på utbredelse, hvem som rammes, og utforske årsaker og konsekvenser av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Torsdag 15. August, Lille Andevinge kl. 13.30-14.20

Beret Bråten (Fafo), Kadra Yusuf (journalist og forfatter), Arshad Jamil ( styremedlem og dialogansvarlig i Muslimsk Dialognettverk), Linda Noor ( daglig leder i Minotenk), Terje Bjøranger politiadvokat og forfatter i Kripos), Libe Rieber-Mohn (direktør i IMDi).

Les mer i Arendalsukas program

 

Fant du det du lette etter?