Tidspunkt

3.-4. februar 2016 Legg i kalender

Sted

Lillestrøm, Thon Hotel Arena Se på kart

Arrangør

Norsk Kommunalteknisk Forening Send e-post til arrangør

Påmelding Ekstern lenke

Stikkord for årets konferanse:

  • Hvordan kan boligprodusentene og kommunene i fellesskap møte utfordringer fremover?
  • Innovasjon i norsk boligbygging – muligheter og utfordringer
  • Nytt fra Husbanken, boligprodusentene, og IMDi
  • Husleiekontrakter og boligjus

Konferansen belyser samspill og beste praksis innenfor kommunal boligforvaltning som grunnlag for best mulig måloppnåelse. Alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt, er invitert til å delta.