Tidspunkt

16.-17. oktober 2018 Legg i kalender

Sted

Bergen

Arrangør

IMDi

Meld deg på fagverksted

Hvem kan delta?

Målgruppe for Fagverkstedene er:

  • programrådgivere i introduksjonsprogram
  • veiledere i NAV
  • lærere i voksenopplæringen
  • regionale samarbeidspartnere (fylkeskommuner, NAV fylke og fylkesmenn)

Hva kan du få med deg?

Tema for årets fagverksted er kvalifisering – døråpner til arbeid. I tillegg til faglige innlegg i plenum, får du i løpet av de to dagene delta på tre læringsverksteder

Det blir satt av god tid til refleksjon og diskusjon med andre konferansedeltakere.

Tid, sted og påmelding

Du kan velge mellom disse tre tidspunktene, uavhengig av hvilken kommune eller fylke/region du jobber i:

  • 20.–21. september i Trondheim, v/Clarion Hotel & Congress. Fagverkstedet har vært gjennomført.
  • 16.–17. oktober i Bergen, v/Quality Hotel Edvard Grieg. Fagverkstedet har vært gjennomført.

  • 30.–31. oktober på Gardermoen, v/Clarion Hotel & Congress Oslo Airport – meld deg på innen 10. oktober

Det er førstemann til mølla.

Pris for deltakelse inkludert overnatting på enkeltrom og festmiddag er 2950 kroner. Mer detaljer om pris finner du i påmeldingsskjema.

Læringsverksteder

På fagverkstedene er det parallellsesjoner, kalt læringsverksteder. På et læringsverksted fortelles det en god historie eller et eksempel fra praksis der man har lykkes med å oppnå noe. Du vil få høre mer om hva som har blitt gjort for å lykkes. Hensikten med læringsverkstedene er å dele historien med flere og lære av den. Hvordan har de gått fram, og hvorfor har de gjort det slik?

Når du melder deg på, velger du hvilke tre læringsverksted du vil delta på. Nærmere beskrivelse av de ulike læringsverkstedene finner du under.

Slipp iPadene fri!

Ansvarlig: Arendal Voksenopplæring. 

Beskrivelse: For mange mennesker med liten eller ingen skolebakgrunn gir det lite mening å bruke tradisjonelle bøker i begynneropplæringen og i lese- og skriveopplæringen. De trenger lyd- og bildestøtte, og mulighet til å få nok repetisjon både på skolen, på bussen og hjemme. De trenger også å få økt sin digitale kompetanse. Arendal voksenopplæring vil vise hvordan de jobber med språkinnlæring gjennom ulike digitale verktøy og morsmålstøtte.

Du kan høre mer om dette på alle tre fagverksted.

Ressurstrappa

Ansvarlig: Levanger kommune

Beskrivelse: Kommunens historie handler om Neimat som ble frarøvet skolegang i hjemlandet. En viktig del av modellen deres er "Ressurstrappa", som er selve kvalifiseringsløpet. Vi vil følge Neimat på veien opp til toppen av Ressurstrappa, som er ordinært arbeid. Levanger kommune vil fortelle om hvilken oppfølging de gir og hvordan de syr sammen norskopplæringen i ordinært introduksjonsprogram, med praksisrettet fagopplæring i flere trinn, med en varighet fra 3 til maks 5 år.

Du kan høre mer om dette på alle tre fagverksted.

Jobbsnekring – fra evig kvalifisering til lønnet arbeid

Ansvarlig: NAV Grünerløkka

Beskrivelse: Hvert år ansetter NAV Grünerløkka 4 grünerløkkamødre i ordinært arbeid. Deltakerne er på spor 1, og får 20 prosent engasjement for 1 år. Gjennom modulbasert opplæring blir deltakerne kvalifisert til å veilede andre mødre i bydelen, og får bygget CV og arbeidserfaring som de så søker seg videre i arbeidslivet med. Deltakerne fortsetter sin egen kvalifisering samtidig som de jobber.

Du kan høre mer om dette på fagverksted i Trondheim og Bergen.

Jeg kan ikke... jeg er bare... ingenting

Ansvarlig: Trondheim kommune

Beskrivelse: Dette læringsverkstedet handler om livsmestring for kvinner med liten eller ingen formell kompetanse – å styrke egne krefter, og ha fokus på ressurser for å øke mulighetene for arbeid eller utdanning og integrering. Arbeidsmetodikken inneholder grundig individuell kartlegging og handlingsplaner, fokus på arbeid eller utdanning, samt nok oppfølging både underveis og i etterfasen. Kommunen vil vise hvilke metoder og verktøy de benytter i de ulike fasene. Metoden har styrket deltakernes selvtillit som samfunnsdeltakere gjennom utvidelse av nettverk, og gitt bedre muligheter i arbeidslivet.

Du kan høre mer om dette på fagverksted i Bergen og på Gardermoen.

Nå kan vi lære som vanlige folk!

Ansvarlig: Nygård skole i Bergen

Morsmålstøttet norskopplæring et tema for dette læringsverkstedet. Nygård skole legger til rette for at deltakere med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet systematisk kan bruke morsmålet som en ressurs i norskopplæringen. Skolen bruker viderekomne norskkursdelatakere som assistenter i norskundervisningen. Disse "språkhjelperne" blir anerkjent som ressurser samtidig som spor 1-deltakerne får mulighet til å forstå undervisningen og delta aktivt i egen læring – en vinn-vinn-situasjon.

Du kan høre mer om dette på fagverksted i Trondheim og på Gardermoen.

#Aktivmammapermisjon

Ansvarlig: Oslo voksenopplæring Rosehoff

Beskrivelse: Barselprosjektet til Oslo VO Rosenhof, i samarbeid med bydel Gamle Oslo, tilbyr norskundervisning til kvinner i foreldrepermisjon. Mens barna blir passet av assistenter med praksis fra barnehage og relevant morsmål, får mødrene temabasert undervisning i norsk og samfunnsfag. Det er frivillig å delta, noe som kan gi en positiv opplevelse av kontroll over egen tilværelse. På denne måten ønsker voksenopplæringen å styrke nyankomne kvinners likeverdige deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Prosjektet bidrar også til at deltakerne får en mulighet til bedre kontinuitet og progresjon i introduksjonsprogrammet. I læringsverksted skal de ha fokus på hvordan de har innrettet tilbudet til mødrene, og hvordan de i prosjektet bygger bro mellom klasserom og digital plattform.

Du kan høre mer om dette på alle tre fagverksted.

Fagbrev uten grunnskole

Ansvarlig: NAV Asker

Beskrivelse: Arbeidsmarkedet stiller stadig høyere krav til formell kompetanse. Samtidig kan veien til fagbrev være lang og uoversiktlig for personer med lite skolebakgrunn. I Asker har de utviklet et alternativt løp mot fagbrev for de som mangler grunnskole. Deltakerne gjennomfører teorien til barne- og ungdomsarbeiderfaget eller helsefaget. Samtidig får de bransjerettet norskopplæring og tett oppfølging i arbeidstrening. Målet er at de i løpet av kursperioden skal bestå den teoretiske delen til fagbrevet og komme i relevant jobb.

Du kan høre mer om dette på alle tre fagverksted.

Liten kommune – mange muligheter

Ansvarlig: Hattfjelldal kommune

Beskrivelse: Hattfjelldal kommune med sine 1400 innbyggere jobber målrettet med å kvalifisere sine flyktninger for arbeidslivet. Deres metode tar utgangspunkt i at de er en liten kommune med begrensede ressurser og næringsliv. Passe god planlegging, stor fleksibilitet og «stå på»-vilje gjør at de får sine deltakere ut i arbeidslivet. Kommunen vil beskrive kvalifiseringstilbudet til kvinner med liten eller ingen utdanning. De vil også fortelle hvordan et tett samarbeid mellom NAV, voksenopplæringen, flyktningkonsulenten, integreringsteamet, skole, barnehage, helse, rådmann og næringslivet, får flyktningene jobb.

Du kan høre mer om dette på alle tre fagverksted.

Jobbspesialst i intro

Ansvarlig: Gran og Lunner kommune

Beskrivelse: Gran og Lunner vil presentere et prosjekt om å få deltakere i introprogrammet ut i normalt lønnet arbeid fra første arbeidsdag. Prosjektet baserer seg på metodikk fra «Supported Employment»; empowerment, sosial inkludering, verdighet og respekt for enkeltmennesket. Krav for å delta i prosjektet er: «Jeg ønsker å jobbe».

Du kan høre mer om dette på alle tre fagverksted.

Program

Vedlagt finner du oppdaterte program for Fagverksted 2018

Program Fagverksted 2018, Bergen og Gardermoen

Program Fagverksted 2018, Trondheim 


Kontakt

For spørsmål om påmelding, kontakt Eva Kristin Holstad i Egencia (mobil: 994 38 361; telefon: 23 15 77 21).

Har du spørsmål om programmet? Ta kontakt med Gry Brækmo i IMDi (e-post: gbr@imdi.no; mobil: 454 29 793).

Meld deg på fagverksted