Tidspunkt

7. april 2016 09:00-12:00 Legg i kalender

Sted

NKVTS, Gullhaugveien 1-3, Oslo Se på kart

Arrangør

NKVTS

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke

Temaer som vil bli berørt er:

  • Hvilke psykiske og sosiale utfordringer møter barn og unge med flyktningbakgrunn når de bosettes i Norge?
  • Hvordan påvirker disse utfordringene deres fungering i hverdagen generelt og i skolen spesielt?
  • Hvordan kan skolen fremme flyktningelevers inkludering i et ukjent skolemiljø, samt deres psykososiale tilpasning til et nytt samfunn?

Innledere er Lene Granly og Lutine de Wal Pastoor fra NKVTS, og Else Ryding fra OASIS-senteret i København.

Her finner du program for dagen.

Seminaret er del av en serie som går over tre dager – se også NKVTS' flyktningseminarer om voksne traumatiserte flyktninger i behandling og om enslige mindreårige flyktninger.