Tidspunkt

28.-29. september 2016 Legg i kalender

Sted

Quality Hotel Strand, Gjøvik Se på kart

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 23. august 2016

Som en forlengelse av den rekordhøye bosettingen i fjor, tar vi et skritt videre og ser nærmere på kvalifisering og sysselsetting. På bakgrunn av den ferske integreringsmeldingen vil vi også se hva integreringsframtiden bringer av oppgaver og muligheter.

Temaer for konferansen:

 • bosetting
 • utdanningsløp
 • arbeidsretting av introduksjonsprogrammet
 • samhandling med næringsliv og frivillighet

I tillegg byr vi på tre ulike delseminarer:

 • Når heltene blir trette - hva trengs? Ivaretakelse av hjelperrollen
 • Kvalifisering og sysselsetting. «Om å sprekke troll og strø salt i sannheten» (fokus på oppfølging av deltaker i praksis, sett fra arbeidsgiver og deltakers synspunkt)
 • Hvordan kan frivilligheten utgjøre en forskjell i kvalifiserings-og integreringsarbeidet?

Program

Dag 1

09.00 – Mottakelse/registrering med wienerbrød/rundstykker, kaffe

10.00 – 12.30
Velkommen

Lokal innsats og kompetanseheving – flere skal i arbeid, Eva Robina Khan, regiondirektør, IMDi Indre Øst

Samspill mellom mange parter – effektiv integreringspolitikk, Barbro A. Bakken, ekspedisjonssjef, Justis- og beredskapsdepartementet

Felles mål og samhandling i integreringsarbeidet, Asbjørn Lund, stabssjef, Samordnings- og beredskapsstaben, Fylkesmannen i Oppland

Fascinasjon med store blå øyne, Kamran Shafei, kokk

Brukerstemme, innlegg med tidligere deltaker i introduksjonsprogrammet, Lillehammer kommune

13.30 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.45 Ung i Norge: utdanning og integrering

Å vokse opp mellom to kulturer: kollektivisme vs individualisme, Hoger Amin Karadaki, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold

Ny sjanse gjennom Jobbsjansen: kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid, Mikael Lindell, Mari Vold, veiledere, Jobbsjansen for Ungdom, Trondheim kommune

Skolen- et godt sted for integrering. Tilbud om grunnskole for minoritetselever på en videregående skole, Kasper Tøstiengen, avdelingssjef, Hedmark fylkeskommune, Astrid Bjørlo og Jan Toivo Engebråten, lærere + to elever, Hamar katedralskole

15.45 – 16.45 Kvalifisering og sysselsetting

Industrien i omstilling: muligheter for mange, Åge Skinstad, regiondirektør, NHO Innlandet

Gründeropplæring/ etablereropplæring som en del av Introduksjonsprogrammet, Marit Svale Svalastog, prosjektleder, Svale Kulturtenester ENK

16.45 – 17.00 Oppsummering dag 1, Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst

19.30 – Middag

 

Dag 2

09.00 – 10.15 IMDis time

I-fakta, tilskuddsordninger, kommuneundersøkelsen, kompetanseheving ved Medarbeidere v/ IMDi Indre Øst

Digitalisering av bosettingsarbeidet, Peter Oftebro Baum, utviklingssjef, organisasjonskontoret, IMDi

Lovendringer som har betydning for kommunenes integreringsarbeid, Marie Lilleløkken, rådgiver, juridisk seksjon, organisasjonskontoret, IMDi

Spørsmål og svar

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 11.00 
Arbeids- og velferdsforvaltningen i integreringsarbeidet
Christl Kvam, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet

11.00 – 11.30
Robuste integreringskommuner: fra dugnad til drift
Joseph Salomonsen, seniorrådgiver, IMDi Sør

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 -15.00 Delseminarer

 • Delseminar 1: "Når heltene blir trette", hva trengs? ivaretakelse av hjelperrollen
 • Delseminar 2: "Om å sprekke troll og strø salt i sannheten" – oppfølging av deltaker i praksis, sett fra arbeidsgiver og deltakers synspunkt 
 • Delseminar 3: Hvordan kan frivilligheten utgjøre en forskjell i kvalifiserings -og integreringsarbeid i en kommune?

15.00 – Vel hjem! 

Priser

 • seminarpakke (seminardelakelse dag 1 og dag 2, overnatting og middag dag 1): 2140 kroner
 • dagpakke dag 1: 520 kroner
 • dagpakke dag 2: 520 kroner
 • tillegg for middag dag 1 (for de som har dagpakke og ønsker å være med på middagen): 505 kroner
 • ekstra overnatting (enkelt rom og frokost): 1095 kroner

Kontakt

Kontaktperson i IMDi Indre Øst er Petter Hansen

Fant du det du lette etter?