Tidspunkt

25. april 2016 10.00-14.00 Legg i kalender

Sted

IMDi, Tollbugata 20, Oslo Se på kart

Arrangør

IMDi

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 18. april 2016

Det er IMDi Øst og Bufdir som arrangerer informasjonsmøtet.

Målgruppe

Målgruppe for møtet er ledere for introduksjonsprogrammet og ansatte som er potensielle kandidater til å delta på ICDP-veilederopplæring for deltakere i introduksjonsprogram.

Program for dagen

  • Bufdir informerer om tilbud om ICDP-veilederopplæring til kommuner i region øst høsten 2016/våren 2017.
  • Rælingen kommune og Larvik kommune presenterer sine erfaringer med å tilby ICDP-foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram.

Hva er ICDP?

ICDP (International Child Development Programme – Program for foreldreveiledning) er et forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Veiledningen retter seg mot foreldre og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Programmet bidrar til å gjøre foreldre oppmerksomme på egne kulturelle verdier og måter å gi omsorg til barna, samtidig som de fokuserer på å skulle utføre disse verdiene i Norge. Det er to veiledere som leder programmet til en gruppe foreldre.

Satsning på økt bruk av ICDP-foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram er nedfelt i regjeringens tiltaksplan "En god barndom varer livet ut" (2014-2017). Programmet er anerkjent og benyttes av bl.a. UNICEF og WHO.

Hvem kan delta i veilederopplæringen?

På selve ICDP-veilederopplæringen deltar kommuner med to ansatte. Målgruppen for kurset er programrådgivere, ansatte med helsefaglig/pedagogisk kompetanse, flerspråklige veiledere og lignende.

Kommunen velger selv hvilken språkgruppe de ønsker å prioritere i foreldreveiledningen de skal tilby deltakere i introduksjonsprogrammet. En av kommunens kursdeltakere må selv beherske språket som foreldreveiledningen skal bli gitt på.