Tidspunkt

19.-20. september 2016 Legg i kalender

Sted

Thon Hotell Gardermoen

Pris

800 kroner

Påmelding Ekstern lenke

En stor andel personer med til dels omfattende og sammensatte bistandsbehov står utenfor arbeidsmarkedet. For å møte utfordringene dette medfører, er det nødvendig med faglige tilnærminger som bidrar til at denne gruppen kommer i arbeid. Internasjonal forskning viser at arbeidsinkludering som benytter ordinært arbeid som oppfølgings- og tiltaksarena, er en slik faglig tilnærming.

Årets konferanse om inkluderingskompetanse handler om veien fra forsøk og forskning til praksis. Under tittelen «Fra kunnskap til handling» presenterer vi internasjonale og norske erfaringer fra ulike forsøk og utprøvninger på arbeidsinkluderingsfeltet. Både forskere og praksisutøvere bidrar til å belyse spørsmålet om hvordan vi i større grad kan ta etablert kunnskap i bruk, både i støtteapparatet og i arbeidslivet. Internasjonale og norske forskere og praktikere vil snakke om utfordringer og faglige spenninger innen fagfeltet arbeidsinkludering.

Målgruppen for konferansen er medarbeidere i førstelinjen i NAV og i kommuner, tiltaksarrangører, høgskole- og universitetssektoren. 

Les mer om konferansen og programmet.