Tidspunkt

9. juni 2016 14:00-15:30 Legg i kalender

Sted

Akersgaten 59 (R5), Oslo

Arrangør

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 3. juni 2016

Fafo har på oppdrag fra IMDi evaluert ordningen med integreringsrådgivere i rapporten «Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger», som presenteres den 9. juni. 

IMDi åpner møtet og overleverer rapporten til Statssekretær Hanne Iversen i Justis- og beredskapsdepartementet. Forskerne Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt presenterer funn og anbefalinger. Det vil deretter bli korte kommentarer fra Statssekretær Hanne Iversen fra Justis- og beredskapsdepartementet og fra seniorrådgiver Grete Løchen fra UD, før det åpnes for spørsmål.

Det er begrenset med plasser, men møtet vil også bli streamet på regjeringen.no