Tidspunkt

11. mai 2016 11:00-16:00 Legg i kalender

Sted

Oslo Plaza, Sonja Henies plass 3 Se på kart

Pris

Gratis. Utgifter til reise og opphold må dekkes av den enkelte.

Påmelding Ekstern lenke

11. mai legger regjeringen fram meldingen om integreringspolitikk for Stortinget.

Kommunene er en de viktigste aktørene i integreringsarbeidet, gjennom sitt ansvar for bosetting, for introduksjonsordningen og for kommunale tjenester generelt. Fylkeskommunene er også viktige aktører, både gjennom sitt ansvar for videregående opplæring, yrkesveiledning og gjennom sin rolle som regional samfunnsutvikler.

På dette seminaret vil statsråd Sylvi Listhaug presentere meldingen, og professor og utvalgsleder Grete Brochmann vil holde en innledning om hvorfor vi må lykkes med integreringspolitikken. Representanter for kommunenes ledelse vil delta i to paneldebatter med henholdsvis statsråd og ledelsen i statlige direktorater som er viktige samarbeidspartnere for kommunene. 

Fullstendig program finner på nettsiden til KS.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet og KS som står for arrangementet.