Lederkonferanse om bosetting og integrering (Oslo og Akershus)

Denne konferansen skal gi kommuneledere i Oslo og Akershus mer kunnskap om integrering av flyktninger. Skole og utdanning, enslige mindreårige og samarbeid med næringslivet og frivillighet er hovedtemaer for konferansen.

Sist oppdatert: 8. februar 2016

Tidspunkt

2. mars 2016 09.00-15.00 Legg i kalender

Sted

Oslo, KS konferansesenter Se på kart

Arrangør

IMDi Øst, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og KS

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 23. februar 2016

Konferansen er et samarbeid mellom IMDi, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og KS. Den er særlig relevant for ordførere, rådmenn, kommunalsjefer/kommunaldirektører.

Program

(med forbehold om endringer)

09.00 Velkommen v/fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
09.05 Overordnet blikk på bosettings- og integreringsarbeidet v/direktør Geir Barvik, IMDi
09.20 Mottaks- og asylsituasjonen v/Christer Andreassen, UDI Øst
09.40 Innledning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap v/Harald Rasmussen, avdelingsleder for beredskap og kristehåndtering.
10.00 Hvordan bidra til god bosetting og integrering v/Audun Kvale, spesialrådgiver i KS
Tema: Skole og utdanning
10.10

Hvorfor er utdanning avgjørende for en vellykket integreringspolitikk? v/Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

10.30 Pause
10.45 Hvordan kan fylkeskommunen i samarbeid med kommunene få til gode tilpassede løp for unge og voksne? v/John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune 
11.05 Spørsmål
Tema: Enslige mindreårige og kompetansetilbud om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere
11.15 Bosetting av enslige mindreårige: tilbud og virkemidler. v/Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
11.30 Kompetansetilbud om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere, herunder enslige mindreårige. v/spesialrådgiver Gudrun Nordmo og fungerende senterleder Henning Herrestad, RVTS Øst
12.10 Spørsmål
12.20 Lunsj
Tema: Næringslivet, arbeidsmarked og frivillighet
13.00 Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering v/forsker Kristian Rose Tronstad, Norsk institutt for by- og regionforskning
13.40 Hvordan NAV kan bidra for å få til en bedre kvalifisering og sysselsetting av flyktninger og innvandrere. v/Lisbeth Fransplass, assisterende arbeids- og tjenestedirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet
14.00 Spørsmål
14.10 Pause
14.25 Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen v/Kirsten Arnesen, Skedsmo Dialog, kultursektoren Skedsmo kommune
14.50 Avslutning v/Randi Kleven, regiondorektør i IMDi Øst
Fant du det du lette etter?