Tidspunkt

1. juni 2016 08:00-09:30 Legg i kalender

Sted

Bufdir, Stensbergsgaten 27

Arrangør

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 27. april 2016

Minoritetsspråklige familier med funksjonshemmede barn mottar i mindre grad offentlige tjenester enn majoritetsbefolkningen. På frokostmøtet 1. juni vil Berit Berg (professor, NTNU Samfunnsforskning) og Faridah Shakoor (leder, Abloom filmfestival) innlede om utfordringer som familiene står overfor og hvordan hjelpeapparatet kan nå ut til familiene med informasjon om rettigheter og tjenestetilbud. På møtet vil Bufdir lansere en informasjonsfilm rettet mot minoritetsspråklige familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Det blir anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen.

Det vil bli servert kaffe, te og croissanter. Selve seminaret starter kl. 08.30.