Tidspunkt

7. juni 2016 12:00-15:00 Legg i kalender

Sted

Sophus Lies auditorium Universitetet i Oslo, Blindern

Påmelding Ekstern lenke

Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, vil kunne få betydelige samfunns-økonomiske konsekvenser. Hvordan kan innvandrere integreres godt i vårt arbeidsmarked? Hvordan bør velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon? Hvordan vil endringene blant arbeidstakerne påvirke produktivitetsutviklingen? Seminaret vil drøfte disse spørsmålene i lys av Norges situasjon og samtidig se nærmere på hva kan vi lære av erfaringene i våre naboland. Dette seminaret er det tredje i rekken.

Begrenset antall plasser.

  • Åpning ved finansminister Siv Jensen
  • Langsiktige konsekvenser av høy innvandring – hvilke utfordringer møter vi? ved Grete Brochmann, professor, Universitetet i Oslo og leder av Brochmann II-utvalget
  • Svenske erfaringer, ved John Hassler, professor ved Universitet i Stockholm og leder av det svenske finanspolitiske rådet
  • Danske erfaringer, ved Torben M. Andersen, professor ved Århus Universitet og medlem av Brochmann I-utvalget
  • Migrasjon i et statsvitenskapelig perspektiv, ved Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
  • Innvandring, radikalisering og terrorisme – hva vet vi? ved Thomas Hegghammer, forsker ved Forsvarets Forsknings-institutt 
  • Politiske svar på utfordringene innvandringen skaper, ved Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita
  • Paneldebatt og spørsmål fra salen 

Les mer om seminaret på UiOs sider