Tidspunkt

11.-12. mai 2016 Legg i kalender

Sted

Arktisk kultursenter, Strandgata 30, Hammerfest Se på kart

Arrangør

IMDi og Hammerfest kommune

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 6. mai 2016

Målgruppe

  • Ansatte innenfor flyktning/innvandrertjeneste, voksenopplæring, helse og omsorgssektoren, barnehager og grunnskole.
  • Representanter for kommuneledelse, fylkesmannen, Bufetat, Husbanken, næringslivet
  • Alle andre som har interesse og tilknytning til arbeid med flyktninger og innvandrere

Program

Onsdag 11. mai
09.00: Åpning og velkommen til Hammerfest
Kvalifisering: Klarer vi å kvalifisere flyktninger til videreutdanning og arbeid?
10.00: Fra grunnskole til videregående skole v/ Marit Kjøll, Hammerfest Voksenopplæringssenter
10.45: Pause
11.00: Arbeidsrettede praksiskurs: Får deltakerne arbeid? Erfaringer fra Hammerfest v/ Ann Kirsti Larsen, Hammerfest voksenopplæringssenter
11.40: Alternative utdanningsløp for voksne innvandrere/trainingsprogram v/ representant for VOX
12.15: Lunsj
13.00: Jobbsjansen – hva er det? v/ Gry Brækmo, IMDi og Kafé Nordvest – erfaringer fra Jobbsjansenprosjekt i Hammerfest v/ prosjektleder Veronika Holmgren
Integrering: Slår flyktninger rot i nord?
13.45: Innvandrere i nord – hvor kommer de fra, hvem blir og hvem reiser igjen? v/ Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
14.20: Ghetto i nordnorske småbyer? Dominik Maass, tidligere prosjektleder i Hammerfest kommune, presenterer prosjektet «Liten by – store boligutfordringer»
15.00: Pause
15.45: Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering v/ Halvor Hilmersen, Distriktssenteret
15.40: Balansegang – en oppvekst mellom to kulturer v/ minoritetsrådgiver Lill Marie Tollerud
16.25: Avslutning dag 1
Torsdag 12. mai
Bosetting: Har vi plass til flere?
09.00: Oppsummering og dagen videre
09.15: Har Finnmarkskommunene helårlige introduksjonsprogram på full tid? Erfaringer fra tilsyn og klagesaksbehandling v/ Mirella Hoel, Fylkesmannen i Finnmark
10.00: Bosetting av flyktninger i Kvalsund – erfaringer fra en ny bosettingskommune v/innvandrerveileder Marie Lund-Johansen, Kvalsund kommune
10.30: Pause
10.50: Bosetting av enslige mindreårige flyktninger under 15 år v/ rådgiver Hanne Fagerli, Bufetat Region nord
11.30: Pause
11.50: Hvordan jobber Alta kommune med enslige mindreårige v/ Roger Tobiassen, Alta kommune
12.30: Husbankens tiltak for bosetting v/ Husbanken Hammerfest
13.00: Flere flyktninger trenger en kommune å bo i - utviklingen og utfordringene fremove» v/ Gry Brækmo, IMDi
13.40: Avslutning

Priser

Overnatting med frokost 11. mai ved Smart hotell: kr. 880,-

Ønsker du ekstra overnattingsplass, gi beskjed ved påmeldingen.

Lunsjbuffet: kr. 195-

Marie Bergman har konsert på AKS onsdag 11. mai kl. 19, og det er forhåndsbestilt 50 billetter for konferansedeltakere. Billettene koster 200 kroner – gi beskjed ved påmelding om du vil delta på konserten.

Kontaktperson

Alvin Vaséli, Hammerfest kommune (e-post: alvin.vaseli@hammerfest.kommune.no, mobil: 90128031)

Fant du det du lette etter?