Tidspunkt

1. mars 2016 09.00-15.00 Legg i kalender

Sted

Quality hotel, Sarpsborg Se på kart

Arrangør

IMDi Øst, Fylkesmannen i Østfold og KS

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 22. februar 2016

Konferansen er et samarbeid mellom IMDi, Fylkesmannen i Østfold og KS. Den er særlig relevant for ordførere, rådmenn, kommunalsjefer/kommunaldirektører.

Program

(med forbehold om endringer)

09.00 Velkommen v/ fylkesmann Trond Rønningen
09.15 Overordnet blikk på bosettings- og integreringsarbeidet v/direktør Geir Barvik, IMDi
09.30 Innledning fra Direktoratet fra sikkerhet og beredskap. Status for beredskapsarbeidet knyttet til flyktningeankomstene og DSBs beredskapsplaner framover v/avdelingsleder Harald Rasmussen, DSB
09.50 Hvordan bidra til god bosetting og integrering v/regiondirektør Signe Pape, KS
10.00 Hvordan kan Fylkeskommunen i samarbeid med kommunene få til gode tilpassede videregående opplæringsløp for unge og voksne med minoritetsbakgrunn? v/rådgiver Anita Johansen, Østfold fylkeskommune
10.15 Utfordringer knyttet til opplæring av barn og unge med flyktning- og minoritetsbakgrunn, hvilke muligheter ser vi og hvordan kan fylkesmannen og kommunene samarbeide for å få til god opplæring? v/utdanningsdirektør Dag Løken, Fylkesmannen i Østfold
10.30 Spørsmål
10.40 Pause
10.55 Hvordan kan Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet bidra til god bosetting av enslige mindreårige flyktninger i kommunene og hva er viktig for kommunene å ha fokus på? v/direktør Mari Trommald, Bufdir
11.20 Hvordan finne løsninger som fremmer god helse, integrering og forebygger psykososiale problemer? v/Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
12.00 Lunsj
13.00 Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering v/ forsker Kristian Rose Tronstad, Norsk institutt for by- og regionforskning
13.30 Spørsmål
13.45 Hvordan NAV kan bidra for å få til en bedre kvalifisering og sysselsetting av flyktninger og innvandrere v/assisterende arbeids- og tjenestedirektør Lisbeth Franseplass,  Arbeids- og velferdsdirektoratet
14.15 Hvordan kan frivilligheten bidra til god kvalifisering og integrering i kommunene v/Marianne Bockelie, Stella Røde Kors
14.35 Mottaks- og asylsituasjonen og hva gjør UDI mottak for å forberede beboerne til bosetting i kommunene? v/regiondirektør Siv Kjellsrup, UDI (ikke bekreftet)
14.50 Avslutning v/regiondirektør Randi Kleven, IMDi øst
Fant du det du lette etter?