Tidspunkt

21. november 2017 09.30-16.00 Legg i kalender

Sted

Radisson Blu Airport hotell, Gardermoen

Arrangør

IMDi og Utdanningsdirektoratet

Pris

Gratis, inkluderer ikke eventuelle utgifter til reise og opphold.

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 10. november 2017

Last ned presentasjoner

Du kan last ned presentasjoner fra konferansen ved å klikke på de ulike programpostene.

Program for samlingen

09.30: Registrering, te/kaffe og frukt

10.00: Velkommen, nytt fra integreringsfeltet og om tilskudd til mer
grunnskoleopplæring for innvandrerungdom i 2018 v/ Anders Fyhn, seksjonssjef for kvalifiseringsseksjonen i IMDi

10.20: Nyankomne minoritetsspråklige elevers rettigheter ihht. opplæringsloven - særlig om innføringstilbud og utvidet tid i videregående opplæring, samt muligheten til å gi mer grunnskoleopplæring v/ seniorrådgiverne Ingrid Stark Husby og Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet.

11.00: Ungdom, utdanning og fremtidig arbeidsmarked – hvor er vi nå? v/ Simen Markussen, Frischsenteret

11.30: Lunsj

12.30: Slik gjør vi det: Jobbsjanseprosjekter i Rogaland, Telemark og Østfold forteller om sitt arbeid

13.15: Kaffepause

13.30: Innvandrernes barn - integreringens lakmustest v/ Hanne Kavli, Fafo

14.00: Erfaringsdeling i grupper og plenum – fokus på muligheter og utfordringer i oppstartsfasen, herunder organisering, faglig utvikling og samarbeid. Fire ulike temaer -  deltakerne velger et av følgende temaer og setter seg i grupper:

  1. Gode metoder og tiltak for språk- og læringsstøtte
  2. Utvikling av gode kartleggingsverktøy
  3. Organisering og tverrfaglig samarbeid om opplæringstilbud 
  4. Hvordan kan man måle at opplæringstilbudet oppnår resultater?

15.15: Pause

15.30: Evaluering av Jobbsjansen samt resultatrapportering for 2017 v/ Hilde Lerfaldet, Ideas2evidence

15.45: Oppsummering og avslutning v/ Anders Fynh, seksjonsleder for kvalifiseringsseksjonen i IMDi

Om samlingen

Målgruppa for samlingen var:

  • prosjektansvarlige/prosjektledere og prosjektmedarbeidere, 2 deltakere per prosjekt/fylkeskommune
  • fylkesmannen, NAV og andre relevante samarbeidspartnere som kan melde på 1 deltaker
Fant du det du lette etter?