Tidspunkt

4.-5. september 2017 Legg i kalender

Sted

Strand Hotel Gjøvik

Arrangør

IMDi Indre Øst

Pris

530–2185 kr

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 23. august 2017

Målgruppe

Målgruppen er programrådgivere, miljøarbeidere, helsepersonell, rådgivere, saksbehandlere på tildeling av tjenester i kommunene, sosiallærere – alle som møter barn og unge i sitt arbeid i kommunene. 

Man kan delta begge dager eller kun en av dagene. 

Program

Dag 1: Syriske flyktninger 

kl. 10.30 – Registrering og kaffe

kl. 11.30 – Lunsj

kl. 12.30 - 1730 – Samling med temaer:

 • Integrering: International Organization for Migration (IOM) deler erfaring fra sine kulturorienteringsprogram for syriske overføringsflyktninger i Libanon og Tyrkia. Fokus på kulturelle overganger og konflikter mellom det syriske og det norske v/ Shiva Adhikari og Miriam Khider, Cultural Orientation Officer IOM
 • Sosial kontroll og radikalisering: Konflikthåndtering på ulike nivå – politi, minoritetsrådgiver, konfliktrådet v/ Bente Krogstad i Drammen konfliktråd og Tom Pettersen, Gatemeglerne, Røde Kors
 • Utdanning: Ressurser i bagasjen – hvordan gjøre flyktninger relevante for norsk arbeidsliv? v/ Sara Eitungjerde, NOKUT 
 • Utdanning: Fylkeskommunen i Oppland orienterer om tilbud til minoritetsungdom på videregående skole; jobbsjansenprosjekt på Lillehammer og Dokka videregående skole v/ Eirin Førsund, rådgiver i Oppland fylkeskommune
 • Integrering i folkehelseperspektivet: Politiske føringer og planer for kommunenes arbeid blant barn og unge v/ Wibeke Børresen Gropen, teamleder, plan og miljø og Ane Bjørnsgaard, folkehelsekoordinator, begge fra Oppland fylkeskommune
 • Helse: RVTS Øst deler erfaring og kunnskap om traumebehandling v/ Anne Grethe Myklebust, fysioterapeut og Kjetil Friisø Ramborg psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Kl. 19.00 – Middag

 

Dag 2: Utsatte unge og enslige mindreårige

kl. 8.15 – Registrering og kaffe

kl. 9.00 – Samling med temaer: 

 • Helse: RVTS Øst deler erfaringer fra traumeoppfølging av enslige mindreårige v/ Anne Grethe Myklebust, fysioterapeut og Kjetil Friisø Ramborg Psykolog, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
 • Helse: Forebygging og oppfølging av psykisk helse blant enslige mindreårige i bofellesskap v/ Nicolai Wilhelmsen, psykolog ved enhet for psykologressurser i Bufetat region øst

 • Sosial kontroll og radikalisering: forebyggende arbeid blant ungdom v/ Rebecca Annesdatter, minoritetsrådgiver ved Galterud skole i Drammen

 • Politiets forebyggende arbeid i kommunen under etablering av EM-mottak i Ringsaker v/ Terje Krogstad, Lensmann i Ringsaker komme

 • Integrering: Lillehammer kommune orienterer om arbeidet i prosjektet «Sammen», et prosjekt i regi av SOS-barnebyer som også kommer og orienterer om ulike boalternativ v/Tina Skogmo, SOS barnebyer og Hans Kristian Enge, teamleder for enslige mindreårige i Lillehammer kommune

kl. 13.00 – Lunsj og avslutning

Pris

 • Fullpakke (deltakelse dag 1 og 2, overnatting i enkeltrom og middag den 04. september): kr. 2185,-
 • Dagpakke: kr. 530,- per dag
 • Middag dag 1: kr. 515,-
 • Overnatting dag 1 inkl. middag: kr. 1535,-
 • Overnatting ekstra døgn før eller etter arrangementet: kr. 1095,-

Deltakerne gjør selv opp med hotellet ved utsjekking. 

Kontakt

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med Ellen Bruun Torvik, Brit Karin Brovold eller Dominik Maass.

Fant du det du lette etter?