Søkerkonferanse 26. januar 2023

IMDi utlyser tilskuddsordninger og arrangerer en digital søkerkonferanse for kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere, frivillige organisasjoner og private aktører som ønsker å søke om tilskudd.

Sist oppdatert: 31. august 2023

Tidspunkt

26. januar-31. desember 2023 Legg i kalender

Sted

Webinar - Arrangementet ble strømmet og er tilgjengelig som opptak.

Arrangør

IMDi

Hensikten med konferansen er å gi grundig informasjon om de ulike tilskuddsordningene. Dere vil få en innføring i kriteriene i rundskrivene, ulike satsingsområder, tips til søknadsskriving, regnskapsrutiner og informasjon om IMDis søknadsportal.

Program:

Del 1:

For kommuner, fylkeskommuner og arbeidsgivere

09:30 - 09:35

Velkommen ved avdelingsleder Benedicte Hollen, avdeling for kvalifisering og arbeidsliv

09:35 - 09:45

Tilskudd til etablering og gjennomføring av tilbud om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring ved seniorrådgiver Ellen Røst

09:45 - 10:00

Tilskudd til utvikling av kommunale kvalifiserings- og integreringstiltak ved seniorrådgiver Linda Glomset

10:00 - 10:15 

Tilskudd til Jobbsjansen ved seniorrådgiver Manzoor Khan

10:15 - 10:25

Tilskuddsordning for økt etnisk mangfold i arbeidslivet ved seniorrådgiver Reidar Mysen

10:25 - 11:35

Kompensasjonsordning for ubrukte vedtaksplasser ved bosetting av flyktninger ved rådgiver Håvard Solberg Værland

10:35 - 10:45  

Informasjon om rapportering og regnskapsrutiner ved rådgiver Fredrik Storøy

10:45 - 11:00  

Informasjon om IMDis søknadsportal, seniorrådgiver Gry Brækmo

11.00 - 11.30

Pause i sending

 

 

Del 2:

For frivillige organisasjoner

11:30 - 11.50 

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner ved rådgiver Maiken Lund

11:50 - 12.05  

Tilskudd til norskopplæringsordning ved seniorrådgiver Ingrid Signe Mohn

12.05 - 12.10   

Avslutning ved fungerende avdelingsleder Marita Kristiansen, avdeling oppvekst og frivillighet

 

Fant du det du lette etter?