Tidspunkt

18.-19. februar 2016 Legg i kalender

Sted

Scandic Airport Hotel, Gardermoen Se på kart

Arrangør

JobbAktiv Send e-post til arrangør

Pris

3490–4290 kroner

Påmelding Ekstern lenke

Konferanse har som målsetting å øke kompetansen til ansatte som arbeider med enslige mindreårige flyktninger, særlig med tanke på psykisk helse og sosial integrasjon. Deltakelse på konferansen skal gi praktiske ideer og verktøy, som den enkelte deltaker lett kan ta med seg i egen arbeidshverdag. 

Program for dagen

  • Åpning av konferansen v/ Dulo Dizdarevic, regiondirektør i IMDi Nord
  • Migrasjonshelse v/ Ida Marie Bergård i NAKMI
  • Traumeforståelse og enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, og råd fra enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger til de voksne v/ Envor M. Bjørgo Skårdalsmo og Jessica Harnischfeger, psykologer i Bufetat
  • Hvordan møte enslige mindreårige som benytter vold/trusler om vold? v/ Ole Greger Lillevik, forfatter og høgskolelektor
  • Enslige mindreåriges psykiske helse v/ Hanne Rosten, Ressursteam for enslige mindreårige asylsøkere
  • Ta vare på hjelperen! v/ Didrik Hægeland, psykologspesialist Lovisenberg distriktspsykiatriske senter
  • Kommunikasjonsregler for unge innvandrere v/ Mia Börjesson, kommunikasjonsspesialist
  • Helhetlig oppfølging av enslige mindreårige flyktninger v/ Berit Berg, forskningssjef NTNU Samfunnsforskning