Tidspunkt

17.-18. oktober 2016 Legg i kalender

Sted

Kragerø Resort

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 16. september 2016

Overordnet tema for samlingene i 2016 er arbeidsrettede kvalifiseringsløp.

Målet er å komme fram til anbefalinger for godt kvalifiseringsarbeid. Dette skal vi gjøre gjennom læringsverksted med eksempler på god praksis, innlegg i plenum og gruppeprosesser.

Hvem kan delta?

Målgruppe for samlingen er først og fremst programrådgivere og andre ansatte i kommunene som jobber med kvalifisering av flyktninger og innvandrere i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. I tillegg er samlingen aktuell for samarbeidspartnere ved fylkesmenn, NAV Fylke, fylkeskommune, KS og Vox.

Program

(med forbehold om endringer)

Dag 1, 17. oktober

10.00 Registrering

11.00 Lunsj

12.00 Deltakerne finner sine grupper og presenterer seg for hverandre

12.15 Åpning av Fagverksted 2016 ved Joanna Derdowska, ass. regiondirektør i IMDi Sør

12.30 Film: Hva er arbeidsretting?

12.40 Innlegg (tittel kommer) ved Terje Tønnessen, direktør NAV Telemark

13.10 Pause

13.30 Arena for samarbeid ved IMDi – samtaler i gruppen (opplegg i utdelt arbeidshefte og prosess ledet fra scenen)

14.10 Innledning til Læringsverkstedene ved IMDi

14.30 Pause og forflytning til Læringsverksted

15.00 Læringsverksteder: eksempler på god praksis (hver deltaker deltar på to læringsverksteder, ett dag 1 og ett dag 2. Nærmere presentasjon av læringsverkstedene i arbeidsheftet.)

16.25 Pause og forflytning til plenumssal

16.45 Fra ørken til isøde - et kurdisk friluftseventyr ved Sharam Khalifeh og
Kaweh Almassy

17.30 Slutt

20.00 Middag


Dag 2, 18. oktober

08.30 Læringsverksteder: eksempler på god praksis (hver deltaker deltar på 2 Læringsverksteder, ett dag 1 og ett dag 2. Nærmere presentasjon av læringsverkstedene i arbeidsheftet.)

09.55 Pause og forflytning til plenumssal

10.15 Erfaringsdeling fra Læringsverkstedene: oppsummere kunnskapsutvikling i gruppene

11.00 Fagverksted i praksis: Hvordan bruke våre felles ressurser på beste og mest effektive måte? Tjenesteutvikling i kvalifiserings- og integreringsarbeidet, alle deltakere involvert i prosess ledet fra scenen.

12:00 Pause

12.15 Fagverksted i praksis: Fortsetter og avslutter arbeidet med tjenesteutvikling

12.45 Avsluttende ord ved IMDi

13.00 Lunsj og vel hjem!

Priser

  • Pr. pers. pr. døgn i enkeltrom: 1 463,-
  • Pr. pers. pr. døgn i dobbeltrom: 1 243,-
  • Dagpakke pr. person pr. dag: 599,-

Fagverksted i andre regioner

Vi arrangerer tilsvarende samlinger i alle IMDis regioner i løpet av høsten:

Fant du det du lette etter?