Kommuner som har mulighet til å bosette enslige mindreårige flyktninger i folkehøgskoler, bør raskt kontakte IMDi så aktuelle ungdommer kan starte i januar/februar. Det er oppfordringen fra statsrådene Sylvi Listhaug og Torbjørn Røe Isaksen.

Plasser for 280

Fra nyttår kan folkehøyskoler bosette rundt 280 enslige mindreårige flyktninger fram til skoleåret avsluttes i mai. Neste skoleår kan folkehøgskolene ta imot enda, flere så sant en avtale om bruk av plassene er på plass tidlig i 2016.

I samråd med Folkehøgskolerådet har departementene regnet ut at hver plass vil koste kommunene 33 000 kroner per måned inklusive grunnleggende norskopplæring, kost, losji og nødvendig utstyr til oppholdet.