Følg fagverkstedet direkte!

Program for overføringen 30.10

  • 12.00 - 12.20: Statssekretær Kristin Holm Jensen, Kunnskapsdepartementet
  • 12.50 - 13.25: «Kompetansegapet –flyktninger og fremtidens arbeidsmarked» - kontorsjef Solveig Tesdal, Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Program for overføringen 31.10

  • 11.20 - 11.45: «Levekår og jobb – hvilke utfordringer og barrierer møter innvandrere med lite skolebakgrunn?» - forsker Kristian Tronstad, NIBR 
  • 14.25 - 15.15: «Annerledeshet som ressurs, alle er mer enn det du ser», et motivasjonsforedrag ved Adrian Lund.