Kommunene må være mest mulig ajour med registreringer i NIR innen 31.12.2018.
Endelig frist for registrering av vedtak, tiltak og avslutningsårsak for deltakere i introduksjonsprogrammet i 2018 i NIR er 28.02.2019.

Dette gjelder registrering av vedtak om introduksjonsprogram, tiltak i introduksjonsprogrammet og avslutningsårsak.

IMDi vil i begynnelsen av januar 2019 gi tilgang til foreløpige resultater for 2018 basert på kommunens registreringer i NIR pr. 31.12.2018.Sjekk ut din kommunes resultater for 2017 her

På IMDis nettsider får du informasjon om antall deltakere i introduksjonsprogram, hvilke tiltak de deltok i, samt resultater for de som avsluttet introduksjonsprogram.

Dersom dere har spørsmål om registrering i NIR kan kommunene kontakte NIR-support på telefon 40001960, eller melde inn supportsak.

Om kommunens plikt til å registrere opplysninger i NIR, se introduksjonsloven § 25 a og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 15

Fant du det du lette etter?