Årets undersøkelse ble sendt ut 5. desember, og har svarfrist 23. januar. Spørreundersøkelsen er todelt: En del besvares av rådmannen eller bydelsdirektør. En annen del besvares av den ansvarlige for introduksjonsprogrammet eller integreringsarbeid.

Gjennom denne undersøkelsen har din kommune mulighet til å dele av deres kunnskap om integreringsarbeidet i Norge og hva dere trenger. Dette lar oss være mer treffsikker overfor din kommune.

Ta kontakt med imdiundersøkelse@imdi.no om du har spørsmål.

Fant du det du lette etter?