Opplæringsmateriell i norsk kultur og norske verdier

Kompetanse Norge har laget innhold til opplæring i norsk kultur og norske verdier. Opplæringen er ment for asylsøkere i mottak, men IMDi anbefaler alle kommuner å benytte dette innholdet i ordinær norskopplæring.

Sist oppdatert: 29. juni 2017

Flere kan få opplæringen

Fra i år kan asylsøkere i mottak få tilbud om 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier fra kommunen hvor mottaket ligger.

Selv om det er frivillig for kommunene å tilby opplæringen, anbefaler IMDi at flere kommuner gjør det. På den måten vil oppholdet i mottak få et positivt innhold og støtte opp om integreringen av de som senere får oppholdstillatelse i Norge. 

Opplæringsmateriell kan også brukes i den ordinære norskopplæringen for voksne innvandrere.

Tilskudd fra IMDi

Kommuner som velger gi opplæring i norsk kultur og norske verdier til asylsøkere, får tilskudd fra IMDi. For å få tilskuddet må kommunen bekrefte i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) at asylsøkere får tilbud om denne opplæringen. Dersom kommunen mottar tilskuddet, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får dette tilbudet.

Les mer om ordningen i rundskriv 15/2017: Tilskudd for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier.

Opplæringsmateriell på flere språk

Kompetanse Norge har laget innhold og presentasjoner til bruk i opplæring i norsk kultur og norske verdier. Presentasjonene er oversatt til arabisk, tigrinja og engelsk, og de tar for seg disse temaene:

  • Hverdagslige temaer og sosial omgang
  • Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider
  • Likestilling og vern mot diskriminering
  • Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk
  • Barns rettigheter og foreldrerollen
  • Vold i nære relasjoner
  • Seksuell trakassering og voldtekt
  • Demokrati og verdier
  • Trusler mot demokratiet

Se også: Ikke like like lenger? Førsteamansuensis Thorgeir Storesund Kolshus satte norske verdier under lupen på Norskkonferansen 2017. Se opptak her.

Fant du det du lette etter?