Samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet

IMDi og arbeids- og velferdsdirektoratet har revidert veilederen og den er nå tilgjengelig digitalt.

Sist oppdatert: 15. juni 2024

Digital veileder om samarbeid mellom kommunen og NAV
om introduksjonsprogrammet

Et velfungerende samarbeid mellom kommunen og NAV er nødvendig for å sikre en klar ansvarsdeling, unngå dobbeltarbeid og bidra til et effektivt og målrettet introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. I motsetning til kommune og fylkeskommune har ikke NAV noen konkrete oppgaver som er nevnt i integreringsloven eller introduksjonsloven. NAV er likevel en viktig samarbeidspartner for kommunen som har ansvaret for introduksjonsprogrammet og norskopplæringen.

Veilederen gjelder både for kommuner der introduksjonsprogrammet er organisert i og utenfor NAV-kontoret. Den er utviklet i fellesskap av Arbeids- og velfersdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, med innspill fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Vi håper at veilederen blir et nyttig virkemiddel som bidrar til økt samarbeid om deltakere i introduksjonsprogrammet.

Fant du det du lette etter?