Endringen gjelder disse tilskuddsordninger:

  • Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn
  • Kommunale utviklingsmidler
  • Etablereropplæring for innvandrere
  • Jobbsjansen del A, del B og del C
  • Tilskudd til informasjons- og veiledningstiltak
  • Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

Følg med på imdi.no for mer informasjon om søknader for 2018.

Eksisterende brukere får fortsatt tilgang

Eksisterende brukere vil fortsatt ha tilgang til IMDinett hvis de skulle trenge tidligere søknader og rapporter. 

De kan også melde fra om glemt brukernavn eller passord, men det vil ikke bli opprettet nye webområder eller nye brukere i IMDinett. 

Hvorfor endringen? 

IMDinett (tilskuddsweb) er teknisk utdatert og ikke lenger støtter moderne nettlesere.

IMDi jobber med å utvikle en ny portal for søknader om prosjekttilskudd, men denne vil ikke være klar til den kommende tilskuddsrunden.

Derfor vil vi komme med en midlertidig løsning for å kunne søke om tilskuddene for 2018 og rapportere for tilskuddene for 2017.