Søknader mottatt i 2017 som på grunn av intern regnskapsfrist ikke har kommet til utbetaling i løpet av desember 2017, vil bli behandlet og utbetalt så snart det er praktisk mulig i 2018.