Heftet er først og fremst tenkt som en inspirasjon til programrådgivere og andre som arbeider med særskilte grupper under introduksjonsloven, og fokuserer derfor på konkrete gode grep og ideer som finnes rundt omkring hos aktører som arbeider med de særskilte målgruppene i kommunene. Forhåpentligvis vil du ved å lese dette heftet finne inspirasjon til ditt daglige arbeid.

Heftet er et resultat av en undersøkelse av kommunenes tilpassing av det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger til deltakere med særskilte behov, som Rambøll Management gjennomførte for IMDI i perioden oktober 2005 til april 2006.

I tillegg til dette heftet er resultatet av prosjektet følgende produkter:

  • Et forskningsnotat som gir et innblikk i de utfordringene kommunene støter på når aktivitetene i introduksjonsprogrammet skal tilpasses innvandrere som har større behov for hjelp enn gjennomsnittet
  • En litteraturstudie som tar for seg forskningsbasert litteratur om in-troduksjonsprogrammer og målgrupper med særskilte behov i Norge, Sverige og Danmark
  • Et notat som sammenligner de individuelle planene under intro-duksjonsloven med planer på det øvrige sosiale området

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?