Dette prosjektet utviklet og fikk godkjent videreutdanningsstudiet Flerkulturell forståelse (30 + 15 studiepoeng), som i dag er tilgjengelig ved flere høgskoler.

Høgskoleprosjektet 'Flerkulturell forståelse i høgere utdanning' var et samarbeid mellom høgskolene i Oslo, Stavanger og Finnmark, samt Politihøgskolen og Samisk høgskole.

Utviklingsarbeidet pågikk fra 1994 til 2000, med støtte fra UDI og delvis Sentralorganet for fjernundervisning (SOFF). De siste årene ble det gjort forsøk med implementering av flerkulturell forståelse i en rekke sentrale profesjonsutdanninger.

Personlige erfaringer som de involverte har gjort seg underveis og i ettertid vektlegges. De som har uttalt seg om prosjektet, er først og fremst personer som på et tidspunkt satt i den nasjonale styringsgruppen, eller personer som var involvert i koordineringen av prosjektet på annet vis.


Rapporten tar for seg:

  • Bakgrunn
  • Gjennomføring
  • Resultater og videreføring med særlig fokus på forholdet mellom ildsjel og institusjon
  • Hva man kan trekke ut av erfaringene fra prosjektet

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?