Tospråklig sjekk for potensielle tolker 2005

Denne rapporten oppsummerer resultater fra testing i perioden 2000-2004 og bygger på resultater fra testing av 1744 kandidater fordelt på 51 tolkespråk. Rapporten gir samtidig en kort beskrivelse av ToSPoT og testens potensial og begrensninger.

Utgitt: 2006

Materialet er gjennomgått med tanke på å isolere faktorer som kan påvirke resultatene, annet enn forhold hos kandidaten. Testresultatene blir derfor gjennomgått i forhold til ulike variabler som:

  • Alder
  • Kjønn
  • Testspråk
  • Tidligere tolkeerfaring

Se også rapporten Tospråklig sjekk for potensielle tolker (UDI 2003) om testen og testingen fra 2000-2002.

Det materialet som foreligger gir ikke grunnlag for å vurdere testens egentlige verdi eller validitet i forhold til tolkeoppgaven. Dette betyr at testen ikke gir noen garanti for at kandidater som klarer kravet i ToSPoT vil mestre tolkeoppgaven. Det er imidlertid rimelig å anta at kandidater som ikke tilfredsstiller kravene i ordforrådstesten, heller ikke vil kunne fylle tolkeoppgaven på en forsvarlig måte, fordi tolking krever at utøveren har et særdeles godt ordforråd på begge språk.

ToSPoT har også vært benyttet som del av opptaksprøvene til den nettbaserte tolkeutdanningen for 2004 og 2005. Dette har gjort det mulig å sammenholde kandidatenes resultater fra ToSPoT med deres resultater fra en muntlig, tolkelignende, testoppgave. Resultatene bekrefter antagelsen om at et svakt ordforråd gir dårlige forutsetninger for å klare tolkeoppgaven.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | kvalifiseringsordninger.

Fant du det du lette etter?