Rapporten går inn på en rekke individuelle og strukturelle forklaringer som kan belyse variasjonene. I tillegg fremhever rapporten mulige mobiliserende tiltak som kan bidra til økt valgdeltakelse.

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen og IMDis arbeid.