• Organisering er definert som rådenes interne struktur og tilknytning til kommunen/fylkeskommunen.
  • Funksjon er rådenes rolle i det norske samfunnet
  • Oppgaver er konkrete aktiviteter rådene gjennomfører.

Rapporten tar også for seg et annet sentralt anliggende; innvandrerrådenes erfaringer med eksisterende modeller, og en vurdering av den modellen som i positiv forstand peker seg ut som best egnet etter hensikten om å øke innvandrernes innflytelse og politiske deltakelse i lokalsamfunnet. Kort fortalt skal rapporten undersøke følgende forhold:

  • Rådenes reelle innflytelse på politiske beslutninger i kommunen og fylkeskommunen
  • Rådenes funksjon som en kanal for brukermedvirkning
  • Erfaringer fra samarbeid mellom innvandrerrådene og myndighetene
  • Vurdering av ulike modeller for organisering av innvandrerråd

Se flere rapporter om

innvandrerbefolkningen og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?