Integreringskart 2008 Tvangsekteskap – en kunnskapsstatus

Integreringskartet 2008 setter fokus på erfaringer fra arbeidet med tvangsekteskap i Norge, og gir en bred innføring av hva vi vet om tvangsekteskap, og hvordan det kan forhindres.

Utgitt: 2008

Vi har invitert organisasjoner og offentlige etater til å skrive om hvordan de arbeider. Unge med innvandrerbakgrunn forteller om sine erfaringer og gir råd til myndighetene. I tillegg har vi invitert noen sentrale forskere til å presentere sine perspektiver på hvorfor tvangsekteskap skjer, og hvordan det kan forebygges.

For å forebygge og bekjempe tvangsekteskap har Regjeringen lagt frem Handlingsplan mot tvangsekteskap med hele 40 tiltak. Integreringskartet 2008 skal støtte opp om tiltakene i Handlingsplanen ved å styrke kunnskapen om tvangsekteskap i hjelpeapparatet og i andre yrkesgrupper som er i kontakt med innvandrerungdom.

Godt samarbeid mellom organisasjoner, offentlige etater og andre som jobber på feltet, er avgjørende for hvordan vi lykkes i det viktige arbeidet med å bekjempe tvangsekteskap. Gjennom å spre kunnskap om hvilke aktører som arbeider på feltet, hvilket ansvar de ulike aktørene har og hvordan de arbeider, håper vi at Integreringskartet 2008 kan bidra til et enda bedre samarbeid på tvers i hjelpeapparatet.

Se flere rapporter om

tvangsekteskap og IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?