Resultatkravet gitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet er at 60 prosent av deltakerne skal gå over i utdanning eller arbeid etter avsluttet program. Videre skal 30 prosent av deltakerne som er arbeidssøkere ved avsluttet introduksjonsprogram, ha gått over til arbeid eller utdanning innen ett år etter avsluttet program.

For å innhente kunnskap om resultater av introduksjonsordningen og det arbeidet som gjennomføres i forbindelse med den, gjennomfører IMDi jevnlige innrapporteringer av resultater av ordningen fra kommunene/bydelene. I desember 2007 gjennomførte IMDi en spørreundersøkelse til kommunene/bydelene som dreide seg om gjennomføring og resultater av introduksjonsordningen.

I denne rapporten gjengis resultater fra kommunenes/bydelenes rapportering. Rapporteringen angir deltakernes status på det tidspunktet de gikk ut av programmet.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?