Rapporten er skrevet av Carolina Ohls, Marianne Rugkåsa, Ira Malberg-Heimonen og Helle Hansen ved Høgskolen i Oslo på oppdrag fra IMDi.

Målet med undersøkelsen er å drøfte hvorfor deltakerne i Ny sjanse enten avbryter programmet underveis, eller avslutter uten å gå over i arbeid og/eller utdanning.

Forskerne kommer med forslag til konkrete tiltak for å redusere frafallet i det videre arbeidet med Ny sjanse, og dermed øke antallet deltakere som fullfører programmet og går over til jobb eller utdanning.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.