Analysen inngår i prosjekt Krafttak for norskopplæring, Utdanningsetatens satsing på økt rekruttering, kvalitet og gjennomstrømming i norskopplæringen. Analysen er avgrenset til deltakere oppmeldte til skriftlige norskprøvene i perioden 2007-2009. Funn er derfor begrenset til kun å gjelde for denne gruppen som utgjør mindre enn halvparten av alle som har gjennomført norskopplæring i perioden.

Tendensen i undersøkelsesperioden er at flere går opp til norskprøvene og en økende andel består prøvene. Første prøve i 2009 viser spesielt høy andel bestått.

Se flere rapporter om

norskopplæring.

Fant du det du lette etter?