Rapporten synliggjør hvordan foreldrene befinner seg i en forhandlingssituasjon mellom ulike forståelser av det å være foreldre. I likhet med de unge, balanserer foreldrene en rekke hensyn, verdier, normer og forståelser.

Det kan være verdier og normer de har med seg fra sin egen oppvekst, hensyn og forventninger fra slekt og venner i hjemlandet, eller verdier, normer og forventninger de møter fra majoritetssamfunnet - for eksempel gjennom skole, og iblant fra andre med samme etniske bakgrunn som dem selv i Norge.

Se flere rapporter om

tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?