Forslag til raskere bosetting av flyktninger

Høring om forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger.

Utgitt: 2009

Sommeren 2008 utlyste IMDi FOU-prosjektet ”Utvikling av effektiv saksflyt for bosetting av flyktninger”. Lang ventetid fra vedtak om opphold til bosetting rammer den enkelte, og har betydelige økonomiske kostnader for det offentlige.

Målet med prosjektet har vært å komme med forslag til tiltak som skal bidra til at bosetting av flyktninger skal kunne skje innen 30 dager etter at oppholdsvedtak er
fattet. Forslagene omfatter alle ledd i bosettingsprosessen. Det har videre vært et mål at oppdraget skal resultere i ny kunnskap om tiltakskjeden og tidsfrister samt en helhetlig forståelse av saksflyt i bosettingsarbeidet. Oppdraget har i liten grad sett på anmodningsprosessen.

Oppdraget ble tildelt Devoteam daVinci, og forslagene deres er gitt i rapporten ”Bosetting av flyktninger”.

På bakgrunn av dokumenter, intervjuer og møter i referansegruppen, har Devoteam daVinci laget et overordnet bilde av saksflyten for bosetting av flyktninger og har funnet det hensiktsmessig å dele prosessen inn i tre faser:

  • Forkynnelses- og intervjufasen
  • Utsøkingsfasen
  • Boligsøkingsfasen


De tre fasene kan imidlertid ikke ses uavhengig av hverandre.

Statistikken pr. 31.12.08 viser at det tar til sammen 5,9 måneder (177 dager) fra oppholdstillatelse er gitt.

Se flere rapporter om

bosetting.

Fant du det du lette etter?