Se han snakker – Evaluering av språkkartleggingsverktøyet SPRÅK 4

På oppdrag fra IMDi har Oxford Research gjennomført en evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 som har vært brukt i språkkartleggingen av 4- åringer.

Utgitt: 2009

Evalueringen viser av språkkartleggingsverktøyet SPRÅK 4 er godt egnet til å avdekke forsinket språkutvikling hos barn med norsk som morsmål og for flerspråklige barn som snakker så godt norsk at språkkartleggingen kan gjennomføres på norsk. Oxford Research anbefaler derfor at SPRÅK 4 tas i bruk ved alle landets helsestasjoner.

For flerspråklige barn som snakker for lite norsk til at kartlegging på norsk er mulig, er SPRÅK 4 imidlertid ikke like egnet. Men opplæring av helsesøstre og fokus på språkutvikling kan ha bidratt til at helsesøstrene også lettere avdekker forsinket språkutvikling hos flerspråklige barn som snakker lite norsk. Evalueringen konkluderer også med at SPRÅK 4 har strukturert helsesøstrenes arbeid med kartlegging av språkutvikling og økt bevisstheten rundt temaet.

Oxford Research anbefaler at det iverksettes tiltak for alle 4-åringer som snakker for lite norsk til å ha språkkartlegging på norsk. Forsøkene med språkkartlegging fortsetter i 2009 og vil blant annet prøve ut metoder for å bedre treffsikkerheten overfor minoritetsspråklige barn som snakker lite norsk.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.

Fant du det du lette etter?