Hovedformålet med ordningen er å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgruppene, og til mangfold, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet.
Ordningen blir administrert fra IMDi, mens fylkeskommunene forvalter midlene. Det gis tilskudd til to formål:

  • Drift av lokale innvandrerorganisasjoner
  • Tiltak som bidrar til flerkulturelt mangfold, dialog og samhandling i lokalsamfunnet.
Fant du det du lette etter?