I den nye rapporten "Arbeidsgiveres erfaringer med ansettelse av tidligere Ny sjanse-deltakere" fremhever flere arbeidsgivere  at de ansatte er spesielt arbeidssomme, pliktoppfyllende og at de har en språkkompetanse som arbeidsgiver kan dra nytte av.

Se flere rapporter om

Jobbsjansen.