Årets barometer viser at holdningene til innvandring, integrering og mangfold i all hovedsak har vært stabile i perioden 2005-2012. Samtidig viser årets undersøkelse en tendens til positiv utvikling i befolkningens holdninger.

Færre er kritiske

De som har mye og hyppig kontakt med innvandrere, er også de som er mest positive til innvandrere og innvandring. De største endringene sammenlignet med forrige måling er at færre er kritiske til innvandringsvolumet. Færre mener også at innvandring utgjør en trussel mot det norske verdigrunnlaget. 

Et annet funn viser at det er langt mer vanlig å mene at integreringen fungerer dårlig, enn å mene at den går bra. 46 prosent synes at integreringen fungerer ganske dårlig eller meget dårlig, mens 22 prosent mener den fungerer meget bra.

Integreringsbarometeret 2012 er det 6. i rekken siden 2005. Det måler folks holdninger til innvandring, integrering og mangfold, og gjennomføres i et representativt utvalg av befolkningen.

Se flere rapporter om

holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?